Friday, May 10, 2013

ખૂશ્બૂથી છવાયેલા ફૂલોને રાખું છું

હું કોણ છુ? હુ કેવો છુ? હોઠો પર હસી રાખું છું,
હસીમાં પણ અશ્રુંઓની ઝલક છૂપાવી રાખું છું..
દુનિયાની દુનિયાદારી રાખું છું,
પ્રેમના વિરહનું ગમ રાખું છું..
ખૂશ્બૂથી છવાયેલા ફૂલોને રાખું છું

Monday, May 6, 2013

તૂફાન માં કશ્તી ગુમાવવાની પણ મઝા અનેરી હોય છે.

દુઃખમાં રડી લેવાની પણ મઝા અનેરી હોય છે,
હારેલી જીંદગી જીવવાની પણ મઝા અનેરી હોય છે.
કીનારા પર વહાણ હંકારનારાઓ તમને શું ખબર,
તૂફાન માં કશ્તી ગુમાવવાની પણ મઝા અનેરી હોય છે.