Sunday, August 28, 2016

Aan bhi kardi hamne watan ke naam par

Shaan to kardi hamne watan ke naam par,
Kurbaaniyo se paai hai hamne aazaadi,
Hamara watan to laakho main ek hai,
Aan bhi kardi hamne watan ke naam par…